Trestně stíhaný Andrejko nyní kandiduje na prezidenta...k tomu nelze snad nic dodat.

Soutež

Nemusíš čekat do konce soutěže. Originální Babišovské samolepky koupíš zde: www.protestshop.cz

Soutěž končí 20. 11. 2017 v 23:59 hod. 
 
Podmínky a pravidla soutěže:
1. Martin Mucha, se sídlem Alšovo náměstí 692/3, 70800 Ostrava, IČ: 03704629, vyhlašuje soutěž pod názvem "Chceš vyhrát set 4 originálních antikoblihářských samolepek?", a to za podmínek níže uvedených.
 
2. Pořadatelem a organizátorem soutěže je Martin Mucha.
 
3. Soutěž probíhá v období od 3. listopadu 2017 od 11:00 do 20. listopadu 2017 do 23,59 hod. na www.facebook.com/protestshop
 
4. Výherci soutěže získají:
1. cena PLNÁ PALBA - ANDREJ VE ČTYŘECH DĚJSTVÍCH
2. cena PLNÁ PALBA - ANDREJ VE ČTYŘECH DĚJSTVÍCH
3. cena PLNÁ PALBA - ANDREJ VE ČTYŘECH DĚJSTVÍCH
 
5. Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky.
 
6. Ceny získají 3 soutěžící, kteří zašlou správnou odpověď na soutěžní otázku do komentáře v příspěvku o soutěži, a které zároveň vylosujeme. 1. losování = 1.cena, 2. losování = 2. cena, 3. losování = 3. cena. Losování proběhne dne 21. 11. 2017. Výherci budou vylosováni ze soutěžících, kteří v předem stanoveném termínu splnili soutěžní úkol, tj. označili kamaráda pod příspěvkem zde: https://www.facebook.com/protestshop/posts/344203039384907
 
7. Výherci jsou povinni do 23. 11. 2017 napsat do zpráv na facebookový profil Protestshop.cz - svou kontaktní adresu. Na zprávy, které přišly po termínu, nebude brán zřetel.


8. Organizátor není zodpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během registrace a řízení soutěže.
 
9. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, délku trvání, jakož i na zrušení soutěže jednostranně a z jakéhokoliv důvodu.
 
10. Soutěžící vyslovují svůj úplný a bezpodmínečný souhlas s těmito pravidly a zároveň berou na vědomí, že na získání ceny nevzniká právní nárok. Organizátor má právo jednostranně vyřadit soutěžícího v případě podezření z porušení pravidel soutěže nebo použití neregulérních postupů.
 
11. Pokud výherce po doručení výhry s touto výhrou nebude souhlasit, může ji zaslat pořadateli zpět na své vlastní náklady.
 
12. Jakmile soutěžící projeví zájem účastnit se této soutěže dává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mailová adresa a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v soutěži a předání výhry. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení na adresu Pořadatele a má za následek vyloučení z další účasti v této soutěži, včetně ztráty nároku na předání ceny, stane-li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.
 
13. Účastí v této soutěži dává soutěžící souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, adresa, e-mailová adresa a jiné záznamy mohou být použity pro účely propagace včetně zasílání obchodních sdělení. 
 
V Ostravě dne 3. 11. 2017

Nemusíš čekat do konce soutěže. Originální Babišovské samolepky koupíš zde: www.protestshop.cz